KMF Resultat

NSHC Kinnekulle – 24-25 April 2022
NSHC Kinnekulle – 06 Juni 2021
NSHC Kinnekulle – 27-28 Juni 2020
NSHC Kinnekulle – 22 April 2019
NSHC Kinnekulle – 15 April 2018
NSHC Kinnekulle – 29 April 2017
NSHC Kinnekulle – 30 April 2016
NSHC Kinnekulle – 02 Maj 2015
NSHC Kinnekulle – 04 Maj 2014
NSHC Kinnekulle – 20 April 2013
NSHC Kinnekulle – 05 Maj 2012
NSHC Kinnekulle – 24 Sept 2011
NSHC Kinnekulle – 01 Maj 2010
2009 – 25 April 2009
NSHC Kinnekulle – 26 April 2008
NSHC Kinnekulle – 28 April 2007
NSHC Kinnekulle – 29 April 2006
NSHC Kinnekulle – 7 Maj 2005
NSHC Kinnekulle – 1 Maj 2004
NSHC Kinnekulle – 3 Maj 2003
NSHC Kinnekulle – 27 April 2002
NSHC Kinnekulle – 2001
NSHC Kinnekulle – 2000
NSHC Kinnekulle – 1999
NSHC Kinnekulle – 1998
NSHC Kinnekulle – 1997
NSHC Kinnekulle – 1996
NSHC Kinnekulle – 1995
NSHC Kinnekulle – 1994
NSHC Kinnekulle – 1993
NSHC Kinnekulle – 1992
NSHC Kinnekulle – 1990