Historia

Media

Så här skrev teknikens värld 1989.